Stap 2: Check de behoefte van je doelgroep

Als je niet precies weet wat je doelgroep leuk vindt, kun je het hen vragen. Deel een vragenlijst uit, houd een brainstorm-avond of vraag jongeren informeel wat ze ervan vinden, of hoe ze het anders zouden willen doen. Check de behoefte van je doelgroep!

Brainstorm

Een leuke manier om veel ideeën te krijgen, is een brainstorm. Nodig LHBT-jongeren uit en ga met elkaar in gesprek. Zet je idee eerst in trefwoorden op papier, en vraag iedereen om een reactie. Je kunt op grote vellen papier aan de muur schrijven, of de groep opdelen in kleinere groepjes en iedere groep een thema meegeven. Laat je gedachten de vrije loop! Schrijf na afloop weer in trefwoorden een samenvatting van de brainstorm.

Kijk hier hoe je het beste een brainstorm organiseert.

Vragenlijst

Een andere manier om jongeren te bevragen over wat zij cool vinden, is een enquete of vragenlijst onder je doelgroep afnemen. Maak je vragenlijst niet te lang. En stel gesloten en open vragen. Dus vraag bijvoorbeeld: Zou je naar een gespreksgroep over coming out gaan? Dat is een gesloten vraag: je kunt er ja of nee op antwoorden. Vraag vervolgens ook: Waarom wel of niet? Of: Waarover zou jij met andere jongeren willen praten? Dan kunnen jongeren zelf hun antwoorden beschrijven. Een open vraag, dus!

Besef wel dat een vragenlijst veel organisatie kost:

  • het opstellen van de vragen,
  • het uitdelen of mailen van de lijsten,
  • herinneringen sturen of er achteraan bellen (want bijna niemand doet het spontaan),
  • en tot slot alles lezen en verwerken.

Tip: je kunt iets leuks kado doen als ze de vragenlijst hebben ingevuld.


Feedback
Bedenk vooraf wat je met de uitkomsten van de vragenlijsten gaat doen. Wat betekenen de opmerkingen van jongeren voor je project? Moet je je plannen aanpassen? Mist er nog iets aan je actviteit? Kun je nu bijvoorbeeld een beter programma neerzetten?
Als dat zo is, is het leuk om deelnemers aan de brainstorm of de vragenlijst feedback te geven: laat hen via de website, social media of tijdens de volgende bijeenkomst weten wat je met hun input gaat doen.