Doorverwijzing

In een gespreksgroep kunnen ervaringen en emoties naar boven komen waarvoor jongeren professionele hulp nodig hebben. Waar kun je iemand dan naartoe sturen?

Real life

Bij de volgende LHBT-hulporganisaties kunnen jongeren terecht zonder verwijzing van de huisarts:

Transvisie Zorg

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie, gevestigd in Amsterdam, die psychologische en psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Transvisie Zorg biedt individuele hulp en groepshulp. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg professionals en scholen die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt.

Veilige Haven, Amsterdam

Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en omstreken die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens. Veilige Haven biedt advies, begeleiding en lotgenotencontact. Veilige Haven werd in 2007 opgericht door onder meer Schorer en het COC. Sinds 1 mei 2013 wordt Veilige Haven uitgevoerd door CentraM en Doras, twee instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam.

Veilige Haven Oost

Veilige Haven Oost biedt een luisterend oor, informatie, advies, en hulp voor jongeren van 16 tot 25 jaar die vragen hebben over hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens. Veilige Haven Oost is een initiatief van de gemeente Nijmegen en NIM Maatschappelijk Werk.

Rotterdam V

Mensen met lesbische, homo- of biseksuele gevoelens kunnen bij Rotterdam V terecht voor coaching en kortdurende hulpverlening. Niet alleen individuen, maar ook paren en gezinnen komen voor kortdurende therapie in aanmerking. Ook biedt Rotterdam V consultatie, advies en deskundigheidsbevordering aan andere hulpverleners en beroepskrachten.

COC Haaglanden

COC Haaglanden biedt psychosociale hulpverlening voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, hun partners, familieleden en vrienden van alle leeftijden en uit alle culturen uit de regio Haaglanden. Het gaat om kortdurende hulpverlening in individuele, relatie- en  groepsgesprekken. Ook geeft het COC Haaglanden advies, informatie en deskundigheidsbevordering aan professionals.
Meer info: www.cochaaglanden.nl/mw.htm

Online

  • switchboard.nl: via email en telefoon kunnen LHBT’s vragen stellen
  • iedereenisanders.nl: biedt zelf geen hulp maar verwijst door

Hoe doorverwijzen? Tips!
Maar hoe wijs je jongeren op deze hulporganisaties?

  • Leg de kaarten van iedereenisanders.nl zichtbaar op tafel of stop ze in het kaartenrek. Deze website biedt informatie en tips voor LHBT-jongeren, zodat zij beter in hun vel komen te zitten.
  • Zet dit overzicht van hulporganisaties op de website van je eigen organisatie of groep.
  • Wanneer je ziet dat een jongere in de knel zit: geef de naam en het website-adres door van de hulporganisatie die jou geschikt lijkt. En bied aan om mee te gaan.