Voor wie en wat voor groep?

Voor wie?

Voor veel LHBT-jongeren is het prettig om deel te nemen aan een gespreksgroep. In een groep is sprake van wederkerigheid: ik help jou en jij helpt mij. Dat is anders dan als je bijvoorbeeld naar een maatschappelijk werker of therapeut gaat: daar ben je maar alleen, en ben je als het ware afhankelijk van de hulpverlener. Ook is de drempel om deel te nemen aan een gespreksgroep met gelijkgestemden minder hoog. In de groep zit iedereen in hetzelfde schuitje. Maar niet iedereen houdt van groepen of van praten.

Niet deelnemen aan een groep als…
Er zijn ook andere redenen waarom een jongere beter niet kan deelnemen aan een groep:

  • Als een jongere niks durft te zeggen in het bijzijn van anderen.
  • Als een jongere snel erg emotioneel wordt, bijvoorbeeld snel agressief.
  • Als een jongere ernstige psychische problematiek heeft. Je kunt hem of haar verwijzen naar de GGZ in je regio. Lees hier meer over hulpverleningsmogelijk op iedereenisanders.nl
  • Als een jongere moeilijk kan luisteren naar anderen.

Wat voor groep?
LHBT bij elkaar?

LHBT-jongeren verschillen onderling sterk. Lesbische meisjes, homo-jongens, bi-jongeren en trangender jongeren hebben een andere positie in de samenleving ten opzichte van hetero, cisgender jongeren. Maar onderling verschillen die groepen ook weer. Het is anders om een transmeisje te zijn dan een transjongen: als transmeisje ben je geboren met de fysieke kenmerken van een jongen, maar eigenlijk ben je een meisje. En een transjongen is geboren met de fysieke kenmerken van een meisje, maar eigenlijk is hij een jongen. Voor jongens is het anders om gay te zijn, dan voor meiden. En uit de kast komen in een gereformeerd gezin in de Biblebelt is anders dan in een rijk gezin in Amsterdam Zuid.

Jongeren hebben meer steun aan een gespreksgroep als ze meer gemeenschappelijk hebben. Hoe meer ze op elkaar lijken, hoe meer ze aan elkaar hebben. Bedenk daarom van tevoren goed wat voor groep je wilt zijn! Voorbeelden van groepen zijn:

  • een groep voor christelijke homo-, lesbische en bi-jongeren
  • een groep voor transmeisjes
  • een groep voor lesbische en bi-meisjes van het platteland
  • een groep voor homo- en bi-jongens met een niet-Nederlandse achtergrond

Maar als je in een kleine plaats woont in zo’n uitsplitsing vaak niet handig omdat je dan te kleine groepen krijgt.

Open of gesloten groep?

Ook kun je vooraf nadenken of je een open of een gesloten groep wilt aanbieden. Open gespreksgroepen zijn groepen waar deelnemers kunnen bijkomen en weggaan. De groep is dus nooit helemaal vast, omdat er altijd nieuwe deelnemers kunnen meedoen. Gesloten groepen spreken af dat ze samen een bepaalde periode bij elkaar komen en dat er tussendoor niemand bijkomt.

Open groepen zijn het meest gebruikelijk omdat jongeren die deel willen nemen anders langer moeten wachten voordat ze mee kunnen doen. Belangrijk is echter wel om erop te letten of de nieuwe deelnemers voldoende aansluiting vindt bij de rest. Een goede kennismaking kan daarvoor zorgen.

Leeftijd?

Bedenk voor welke leeftijd je de groep wilt organiseren. Een logische splitsing is een 16 – groep en een 16 + plus. De wet bepaalt namelijk dat seksuele relaties tussen jongeren van boven de 16 en onder de 16 verboden zijn. Door groepen uit te splitsen in leeftijd voorkom je dit.