Is je organisatie er klaar voor?

Het werken met jongeren is vaak leuk en uitdagend. Als je organisatie dat niet eerder heeft gedaan, kun je hier checken of je er klaar voor bent!

 

1. Ben je aantrekkelijk?

Jonge vrijwilligers voeren bij jouw organisatie activiteiten uit die passen bij hun interesses en belevingswereld. De activiteiten zijn concreet en hebben een duidelijk resultaat. Jonge vrijwilligers worden en blijven gemotiveerd als ze dingen mogen doen die ze leuk vinden, waar ze goed in zijn of waarvan ze kunnen leren. Als organisatie heb je hierover nagedacht en bied je een gevarieerd en een concreet aanbod aan activiteiten. Niet iedere jongere is hetzelfde tenslotte. Daarnaast check je regelmatig bij jongeren of ze de activiteiten nog leuk vinden.

> JA
Wij bieden jongeren aantrekkelijke activiteiten en werken dus met tevreden en enthousiaste jonge vrijwilligers. Wij checken niet alleen bij onze jonge vrijwilligers of ze nog tevreden zijn, maar vragen de jongeren ook mee te denken in het bedenken van nieuwe activiteiten.

> Ga door met vraag 2

> NEE
Wij gaan uit van ons bestaande aanbod aan activiteiten en jongeren kunnen daarin meedraaien als ze willen. We gaan geen klussen apart voor jongeren bedenken. We zijn al druk genoeg zonder dat extra werk.

> Lees het advies

> Advies
Werken met jonge vrijwilligers vraagt een investering. Leef je daarom in in de belevingswereld van jongeren. Verdiep je in wat ze leuk vinden om te doen, wat ze bezighoudt en wat ze voor je organisatie kunnen betekenen. Door klussen hierop af te stemmen en open te staan voor hun ideeën en ervaringen, creëer je enthousiaste jonge vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die blijven, later terugkomen of simpelweg een positieve ervaring aan hun vrijwilligerswerk overhouden. En onthoud: jongeren zijn expert op jong-zijn. Maak daar gebruik van!

> Ga door met vraag 2

 

2. Vraag je eeuwige trouw?… NOT

Je gaat ervan uit dat jongeren zich niet voor langere tijd voor je organisatie inzetten. Je hebt je taken en organisatie hierop ingericht. Jongeren zijn druk en hebben nog een wereld te ontdekken. Het past niet bij hun leefstijl om langere tijd hetzelfde te doen. Als organisatie ben je je hiervan bewust. Je houdt er rekening mee dat de kans klein is dat jongeren zich langdurig voor je organisatie inzetten.

> JA
Jongeren zijn bij ons welkom en voeren diverse klussen uit, die weinig inwerktijd vragen. De klussen kunnen door meerdere jongeren na elkaar of tegelijkertijd worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen jongeren bij ons doorgroeien.

> Ga door met vraag 3

> NEE
Bij de werving van jongeren hopen we eigenlijk dat jongeren zich voor langere tijd aan onze organisatie willen verbinden. Anders hebben we er toch niets aan!

> Lees het advies

> Advies
Als je ervoor kiest om met jongeren te werken, kun je er niet vanzelfsprekend vanuit gaan dat zij zich structureel en langdurig inzetten. Jongeren willen leren, experimenteren, nieuwe dingen ervaren en je kunt ze deze kans bieden. Door een (aangepast) activiteitenaanbod waarin ze door kunnen groeien, daag je ze uit en bied je ze de ruimte. Zo levert het de organisatie ook iets op.

> Ga door met vraag 3

 

 3. Ben je online bereikbaar?

Je communiceert met jongeren op een manier die bij hen aansluit. De meeste jongeren zijn veel en vaak digitaal actief. Ze hebben internet voortdurend binnen handbereik (letterlijk via hun mobiele telefoon) en via social media leggen ze continu contact. Als organisatie ben je zelf te vinden via internet, en maak je gebruik van internet om hun te bereiken. Je reageert snel op een vraag van een jonge vrijwilliger.

> JA
Jongeren kunnen ons op één of meerdere online manieren bereiken. Wij beheren alle communicatiekanalen en beantwoorden vragen zo veel mogelijk dezelfde dag nog. We dagen onze jongeren uit om hun ervaringen via twitter te delen!

> Ga door met vraag 4

> NEE
Onze website is al enige tijd uit de lucht, en de mail lezen we maximaal een keer per week. Als jongeren ons willen bereiken, zijn we natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar.

> Lees het advies

> Advies
Jongeren bellen nauwelijks. Zorg dus dat je organisatie goed bereikbaar is via social media en e-mail. Check de mail dagelijks en geef iemand de taak om er snel op te reageren.

> Ga door met vraag 4

 

 4. Is de taak leuk verpakt?

Bij het doen van vrijwilligerswerk gaat het voor jongeren niet alleen om de activiteiten zelf. Het gaat om het geheel, om de ervaring die de jongere meemaakt. Vertel jongeren niet alleen wat ze gaan doen, maar ook waarom: waar draagt het aan bij? Zorg ervoor dat de jongeren een belevenis meemaken als zij vrijwilligerswerk bij jou doen. Welke ervaring doen ze op, wat is het verhaal van de organisatie? Zorg voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij hun belevingswereld. Met aandacht voor het hele plaatje voeren jongeren de activiteit niet alleen uit, maar zijn ze er echt onderdeel van.

> JA
Wij hebben goed nagedacht over wat we jongeren vertellen. Daarbij hebben we aandacht voor het verhaal van de organisatie en de bijdrage die de jongere levert door zijn of haar vrijwillige inzet. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat het activiteitenaanbod aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

> Ga door met vraag 5

> NEE
Jongeren voeren gewoon de taken uit die we van ze vragen. We hebben niet nagedacht over de ervaring die jongeren meemaken. Ons belang is dat de klus geklaard wordt.

> Lees het advies

> Advies
Weten waarom je iets doet en waar het toe bijdraagt is van groot belang voor een positief gevoel over de werkzaamheden die je verricht. Vaak vergeten organisaties om jongeren mee te nemen in ‘het verhaal’. Wat vanzelfsprekend is voor volwassen medewerkers en vrijwilligers, weten jongeren vaak niet. Waar kunnen jongeren trots op zijn? De concrete uitvoering van de taak is hier vaak maar een onderdeel van. Wees je hier bewust van en investeer tijd om jongeren ‘mee te nemen’ in dat verhaal. Begin bij de eerste kennismaking en sluit er ook mee af: consequent doorvoeren!

> Ga door met vraag 5

 

5. Een warm bad?

Jongeren die bij jou vrijwilliger worden, krijgen een vaste contactpersoon. Bij hem of haar kunnen ze terecht met vragen. Deze persoon introduceert de jongeren in de organisatie, fungeert als vraagbaak en neemt de jongeren desgewenst op sleeptouw naar bijeenkomsten of feestjes. Iedereen binnen de organisatie weet dat er een nieuwe vrijwilliger actief is en zal hem of haar welkom heten. Je besteedt daar veel aandacht aan, omdat je beseft dat dit een van de belangrijkste factoren is die bepaalt of een jongere met een goed gevoel terugkijkt op een geslaagde klus of periode.

> JA
Ervaren vrijwilligers zijn bij ons ook mentoren voor nieuwe (jonge) vrijwilligers. Zij weten de weg in de organisatie, staan dicht bij de jongeren of zijn zelf jong, kennen veel mensen en spelen een belangrijke rol in het welkom laten voelen van nieuwe vrijwilligers.

> Ga door met vraag 6

> NEE
Jongeren gaan aan de slag op een plek waar klussen voor hen zijn. Als ze vragen hebben, kunnen ze die stellen aan de mensen die daar zijn.

> Lees het advies

> Advies
Een vaste contactpersoon of mentor werkt drempelverlagend. Vaak vinden jongeren het eng of moeilijk om binnen een nieuwe organisatie hun weg te vinden. Zorg dus voor persoonlijke begeleiding, met name in de beginperiode. Kies hiervoor een jongere die al vrijwilliger is binnen de organisatie of iemand die het leuk vindt om met jongeren te werken. Zo wordt het ook een beloning voor de vrijwilliger die mentor wordt.

> Ga door met vraag 6

 

6. Ruim baan

Jongeren krijgen in jouw organisatie de ruimte om te leren. Je beseft dat ze graag experimenteren en dat hun leerproces tijd en energie kost. Iedereen maakt fouten, dus ook jongeren. Een coachende houding is de juiste aanpak. De leus ‘hebben we al gedaan, werkt niet’ is daarom taboe. Je daagt jongeren uit om met initiatieven te komen en steunt ze hierin. Door jongeren de ruimte te bieden voor eigen initiatief, kom je zelf tot nieuwe inzichten.

> JA
Wij zijn ook jong geweest en weten dat jongeren de ruimte nodig hebben om te doen en leren. En juist door fouten te maken leren ze meer. Als wij ze die kans bieden, levert het ons alleen maar betere en meer betrokken jongeren op. Dat dit werkt, ervaren we dagelijks.

> Ga door met vraag 7

> NEE
De uitvoering van ons werk luistert erg nauw en laat geen ruimte voor een andere invulling of fouten. Jongeren moeten gewoon doen wat van ze gevraagd wordt en als ze het niet goed doen spreken we ze hierop aan.

> Lees het advies

> Advies
Jongeren doen dingen op hun eigen manier en zijn vooral nog aan het leren. Dit doen ze door te experimenteren en hun eigen weg te zoeken. Als hiervoor geen ruimte is binnen uw organisatie, dan moet je je afvragen of de activiteiten wel passen bij jongeren. Wil je echt met jongeren werken? Kijk ook nog eens kritisch naar vraag 1.

> Ga door met vraag 7

 

7. Wie het kleine niet eert…

Alle inzet wordt gewaardeerd, of iemand nu eenmalig een klus verricht of iedere dag actief is. Jongeren weten van tevoren waar ze aan beginnen en weten wat ze kunnen verwachten. Je hebt er goed over nagedacht welke beloning het best op zijn plaats is. Je sluit aan bij de individuele motivaties, maar kijkt ook naar beloningsmogelijkheden in het kader van hun school. Bijvoorbeeld studiepunten of uren die tellen voor maatschappelijke stage. Waarderen is iets dat je voortdurend doet.

 

> JA
Onze beloningen zijn afgestemd op wat aansluit bij (groepen) vrijwilligers. Daarnaast weten we waarom vrijwilligers bij ons actief zijn en proberen we zo goed mogelijk bij deze persoonlijke motivaties aan te sluiten. Waarderen is een taak van iedereen; een schouderklopje doet altijd goed. En bij jongeren is dit nog belangrijker!

> Ga door met vraag 8

> NEE
Alle vrijwilligers ontvangen bij ons dezelfde beloning. We kunnen en willen hier niet van afwijken. Als jongeren iets extra’s willen, moeten ze dat maar zelf organiseren. En wat is het verschil precies tussen belonen en waarderen?

> Lees het advies

> Advies
Waardering van jongeren is ontzettend belangrijk. Gewoon even zeggen dat je blij bent dat ze er zijn en dat je waardeert wat ze doen. Zorg dat in er in je organisatie een cultuur ontstaat waarin iedereen beseft wat de waarde van vrijwilligers is. Het is gewoon om waardering naar elkaar uit te spreken. Wees duidelijk en schep geen valse verwachtingen. Wees creatief in het belonen van jongeren. Denk ook eens aan studiepunten, een leuk feest, gratis toegang of een gezellige borrel.

> Ga door met vraag 8

 

8. Veiligheid

Seksuele relaties tussen mensen van boven de 16 jaar en onder 16 jaar zijn in Nederland verboden. Wanneer je gaat werken met jongeren onder de 16 jaar is het uiterst belangrijk om in je organisatie na te denken over hoe je dit voorkomt en hoe je de regels hierover communiceert. Ook is het belangrijk om na te denken wat je doet als het misgaat.

> JA
We hebben een protocol of op een andere manier maatregelen genomen om relaties tussen personen van boven de 16 met jongeren onder de 16 jaar te voorkomen. De informatie die bij veiligheid staat is bij ons bekend.

U bent er!

> NEE
We hadden hier nog niet bij stil gestaan…

> Lees het advies

> Advies
Lees de informatie bij Veiligheid voor organisaties goed door en volg deze op.

 

Lees meer in de publicatie Klaar voor jongeren. De sneltest voor vrijwilligersorganisaties.