Werken vanuit empowerment

Als ondersteuner van LHBT-jongeren wil je hen ‘empoweren’. Je wilt hun zelfvertrouwen en hun netwerken versterken. Maar wat houdt het precies in? Wat doe je dan?

Wat betekent empowerment?
De term ‘empowerment’ hoor je steeds vaker. Maar wat is dat eigenlijk, empowerment?

De feiten op een rij:

 • De empowerment-benadering komt uit de Verenigde Staten maar is voor het Nederlandse taalgebied uitgewerkt door lector Tine Vanregenmortel.
 • Macht en kracht zijn centrale begrippen in de empowermentbenadering. Werken vanuit de empowerment-benadering betekent streven naar het vergroten van de macht of regie van een jongere. Je wilt jongeren een kritisch inzicht geven, of je wil hen in staat stellen om zelf acties uit te kunnen voeren.
 • Je kunt een ander niet empoweren. De kern van empowerment is namelijk ‘zelf doen’. Je kunt anderen wel toerusten zodat zij zichzelf kunnen versterken. Je kunt empowerment dus wel faciliteren of ondersteunen.
 • Empowerment speelt op drie niveaus volgens Tine Vanregenmortel: het individuele niveau, het sociale niveau en maatschappelijke niveau

Wat betekent dit voor je als je LHBT-jongeren wilt ondersteunen?

 1. Je kunt ervoor zorgen dat LHBT-jongeren zichzelf kunnen empoweren. Dat doe je door hen te ondersteunen in het ‘zelf doen’.
 2. Als ondersteuner van LHBT-jongeren zet je je in om LHBT-jongeren:
  • een groter gevoel van controle te geven,
  • hen inzicht te bieden in hoe discriminatie en uitsluiting werkt,
  • en hen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun eigen acties.
 3. Werken vanuit empowerment betekent dan je uitdraagt dat het oké is om LHBT te zijn. En dat vooroordelen en uitsluiting op basis van seksuele voorkeur en genderidentiteit niet oké zijn.
 4. Je kunt als ondersteuner insteken op een of meerdere niveaus:
  • Je ondersteunt LHBT-jongeren individueel door te luisteren naar hun verhaal, vragen te stellen en advies te bieden. In de publicaties Kijken door een roze bril en Ik wou dat ik dood was vind je tips.
  • Je ondersteunt LHBT-jongeren om andere LHBT-jongeren te ontmoeten en elkaar te versterken. Deze website is met name gericht op dit niveau van empowerment.
  • Je ondersteunt LHBT-jongeren om zelf acties uit te voeren gericht op het LHBT-vriendelijker maken van de samenleving. Lees hier meer over bij Groepen en voorlichting.