Bi-culturele jongeren bereiken?

Stel: je bent een groep van LHBT-jongeren die graag meer LHBT-jongeren wilt bereiken die een bi-culturele achtergrond hebben. Bijvoorbeeld: jongeren met Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst. Hoe pak je dat dan aan?

Info

 • Iedere cultuur gaat anders om met seksuele voorkeur en gender. In sommige culturen is het heel normaal als jongeren uit de kast komen als lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) maar in andere culturen is dit niet gebruikelijk. Of je wel of niet uit de kast komt is natuurlijk niet het belangrijkste; belangrijker is dat je jezelf kunt accepteren zoals je bent.
 • Als je activiteiten organiseert voor jongeren die wortels hebben in een niet-Nederlandse cultuur (bi-culturele jongeren) is het belangrijk om er rekening mee te houden dat hun familie meestal geen weet heeft van hun LHBT-zijn. Vertel daarom nooit geheimen door van jongeren en respecteer het als een jongere in de kast blijft. Wees er ook alert op dat je niet via social media het LHBT-zijn van een jongere per ongeluk bekend maakt. Lees hier meer over in een interview met Isjed van Prisma.
 • In sommige culturen is de familie-eer erg belangrijk. Dat betekent dat de familie grote waarde hecht aan hun ‘goede naam’ als familie. Op de roddels dat een familielid homo, lesbisch of bi zou zijn, worden alle leden van de familie aangekeken. Homo- en biseksualiteit kan worden gezien als een schande en sommige families proberen daarom te voorkomen dat een LHBT-jongere uit de kast komt. Denk hierbij aan: dreigen met geweld, mishandelen, terug sturen naar het land van de ouders of zelfs te vermoorden. Dit noemen we eergeweld. Neem altijd contact op met het Steunpunt Huiselijk Geweld als de jongeren die naar jouw activiteiten komen hier mee te maken hebben. Met hen kun je overleggen over wat je kunt doen. Lees hier meer over geweld in huis en eergeweld.
 • Een groot deel van de jongeren met een biculturele achtergrond is religieus. Soms komen jongeren in de knel omdat hun LHBT-zijn niet mag van de religie. Tegelijkertijd hebben LHBT-jongeren ook vaak juist veel steun van hun religie. Het is belangrijk om de Geef deze jongeren de ruimte om te praten over hun religie, vragen te stellen en hier respectvol mee om te gaan. Lees hier meer over religie en LHBT-zijn.

Waarom komen ze misschien niet?

 • Een deel van deze jongeren is bang dat ze gezien worden door bekenden, als ze naar activiteiten komen. Als het uitkomt dat ze daar geweest zijn, komen ze thuis misschien in de problemen. Jongeren die opgroeien in gezinnen waarin familie-eer van belang is, lopen meer kans op eergeweld.
 • Een deel van deze jongeren voelt zich niet thuis onder autochtone jongeren, omdat ze een andere leefwereld hebben. Zij vinden het prettiger om met andere biculturele jongeren om te gaan.

Wat kun je doen?

Verdiep je in hen: wat houdt de cultuur die ze van huis uit mee krijgen precies in? Wat leeft er bij hen? Welke problemen hebben zij wat betreft hun seksuele geaardheid of genderidentiteit? Check deze verhalen van jongeren met een bi-culturele achtergrond en LHBT-gevoelens:

 • Raadpleeg een deskundige! Neem bijvoorbeeld contact op met met Isjed Hussein [via h.felten@movisie.nl] die jarenlang jongeren met een biculturele achtergrond en LHBT-gevoelens ondersteunde bij Veilige Haven Amsterdam. Je kunt hem vragen voor een workshop of een presentatie.
 • Betrek jongeren met een biculturele afkomst bij het organiseren van activiteiten. Houd bijvoorbeeld een speciale avond voor deze jongeren.
 • Houd er rekening mee dat labels als ‘homo’, ‘lesbisch’, ‘hetero’ en ‘bi’ slechts labels zijn en dat veel jongeren van niet-Nederlandse afkomst zich er niet in herkennen. Het benoemen van jezelf is persoonlijk en gevoelig. Plak daarom geen labels op een jongere wanneer hij of zij zelf dit niet doet.
 • Spreek deze jongeren direct aan in je communicatie. Laat zien dat je er ook voor hen bent!
 • Geef jongeren de ruimte om te bepalen of en wanneer ze uit de kast komen. Moedig jongeren wel aan om na te denken wat de gevolgen zijn van de ene of de andere keuze. Houd er rekening mee dat het soms zelfs (levens)gevaarlijk kan zijn voor jongeren om uit de kast te komen, omdat het thuis niet wordt geaccepteerd.
 • Verwijs altijd naar vooreenveiligthuis.nl als je merkt dat een jongere problemen thuis heeft en dat er misschien geweld wordt gebruikt.
 • Zorg dat je weet naar welke hulpinstanties in de regio je kunt verwijzen als deze jongeren vragen hebben of problemen tegenkomen.

Isjed Hussein: “Verdiep je in de situatie van biculturele LHBT-jongeren”

LHBT-jongeren met een biculturele achtergrond stappen steeds vaker af op reguliere LHBT-jongerenorganisaties, vertelt Isjed Hussein, expert op het gebied van ondersteuning biculturele LHBT-jongeren. Belangrijk is daarom dat deze organisaties zich voorbereiden op de komst van deze jongeren door zich te verdiepen in hun situatie, zegt hij. Lees meer