Behoud van vrijwilligers: do’s

Geef ze de ruimte om elkaar te ontmoeten
Je vrijwilligers zijn vaak LHBT-jongeren zelf. Zij vinden het meestal leuk om andere LHBT-jongeren te ontmoeten. Sterker nog: dat is waarschijnlijk hun belangrijkste motivatie om vrijwilliger te worden bij jouw initiatief. Zorg daarom voor die ontmoeting in de taken die je hen geeft. Als je een vrijwilliger zoekt om de website bij te houden, kun je hem of haar ook af en toe bardiensten laten draaien, of iets anders dat je met andere jongeren kunt doen.

Laat zien dat het loont
Jongeren vinden het meestal leuk om te leren. Met vrijwilligerswerk doen ze ervaring, vaardigheden en contacten op. Speel hierop in en laat zien dat vrijwilligerswerk loont. Dit kan in de vorm van een directe beloning zoals een certificaat, een vergoeding of een attentie (kortingsbonnen).

Sommige ervaringen staan direct goed op een cv, andere zijn wat minder zichtbaar, zoals:

  • contacten leggen,
  • met mensen in aanraking komen die je anders nooit zou ontmoeten,
  • nieuwe vaardigheden leren,
  • meer zelfvertrouwen krijgen.

Je kunt vrijwilligers dus ook ondersteunen om die leerervaringen zichtbaar te maken voor zichzelf, door training op maat, coaching en intervisie.

Laat zien dat hun inzet voor LHBT belangrijk is
Een van de redenen waarom LHBT-jongeren meedoen, is om de wereld te verbeteren. Ze willen vaak iets doen aan de acceptatie van LHBT’s. Spreek hen aan op deze motivatie. Laat zien welke resultaten je boekt en wat je plannen zijn.
Zorg voor een beloning
Je kunt een vrijwilligersvergoeding bieden. Als je geen geld wilt geven, kun je denken aan kadobonnen, een etentje of een ander kadootje. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.
Creëer diverse functies
Wanneer je verschillende vrijwilligersfuncties hebt, kunnen jongeren kiezen en switchen. Je kunt daarvoor functies bij elkaar te voegen tot een functie. Daardoor wordt het werk ook wat afwisselender. Denk bijvoorbeeld aan een functie ‘groepsbegeleider’, ‘hoofd subsidie’ of ‘activiteiten-coördinator’.
Zorg dat het leuk blijft
Vrijwilligerswerk heeft veel voordelen. Het is een plek om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe dingen te leren. Dat maakt vrijwilligerswerk leuk. Daarom zijn de groep vrijwilligers en de soort activiteiten erg belangrijk. Als organisatie is het goed het ook ‘leuk’ te houden. Zorg voor persoonlijke interesses, een goede sfeer en uitstapjes voor de groep vrijwilligers.
Geef en ontvang feedback
Zorg dat er ruimte is om feedback te geven en te ontvangen. Jij kunt vrijwilligers feedback geven maar dat kan alleen als je zelf open staat voor feedback. Leg uit dat feedback niet bedoeld is om mensen af te kraken. Je wilt er gezamenlijk van leren. Leg dus aan iedere vrijwilligers de regels voor feedback uit. Link naar PDF feedbackkaarten