Checklist: starten met het werken met vrijwilligers

Biedt jouw initiatief de mogelijkheid om contact te leggen met andere LHBT-jongeren?
Een veel gehoorde opmerking van LHBT-jongeren is dat zij het vooral leuk vinden om met andere jonge LHBT-vrijwilligers samen activiteiten te ondernemen. Samen naar de kroeg, naar de film of met andere jongeren uitwisselen over hun ervaringen. Besteed hier in je organisatie en bij je activiteiten aandacht aan, zonder het te overdrijven. Zorg bijvoorbeeld dat er altijd wat lekkers te eten en drinken is en organiseer af en toe iets leuks, om je vrijwilligers de kans te geven elkaar te ontmoeten waardoor ze gemotiveerd blijven.
Kunnen vrijwilligers hun eigen ideeën inbrengen?
Je bindt andere jongeren aan jouw initiatief of project door ze te betrekken bij wat jullie gaan doen. Vraag naar hun eigen ideeën en suggesties! Meedenken en meepraten is voor veel jongeren belangrijk. Vrijwilligers die nieuw zijn, hebben misschien leuke ideeën, waar jullie zelf niet opgekomen zijn. Als ze invloed hebben, zullen ze zeker betrokken blijven bij de organisatie.
Heb je aandacht voor feedback?
Inzien wat je geleerd hebt, hoe ver je gekomen bent of wat je allemaal bereikt hebt, is voor jongeren niet altijd makkelijk. Vanuit je organisatie of project kun je activiteiten evalueren, feedback geven en laten zien wat jullie met z’n allen bereikt hebben. Vier je successen! Dat geeft vaak nieuwe energie.
Kunnen vrijwilligers direct aan de slag?
Jongeren willen direct aan de slag. Zorg dus dat ze niet eerst drie maanden moeten wachten. Dan hebben ze allang weer een andere invulling voor hun tijd. Zonde, want jij bent ze kwijt en zij hebben een slechte indruk van jullie project of organisatie.
Is er genoeg te doen voor vrijwilligers?
Niets is slechter voor de motivatie van jongeren dan horen dat er geen plek meer is. Creëer geen valse verwachtingen! Zorg dat er voldoende activiteiten voor jongeren zijn voordat je een grootse wervingsacties opzet. Kijk dus niet pas achteraf wat jongeren kunnen doen voor je organisatie, want dan ben je ze zo weer kwijt.
Wie is het aanspreekpunt voor vragen?
Stel een contactpersoon aan. Iemand die precies weet wat de vrijwilligers waar en wanneer gaan doen. Vaagheden of onduidelijkheden zijn nu eenmaal niet motiverend. Bedenk van tevoren hoe een nieuwe vrijwilliger kennis maakt met je initiatief, zijn of haar taken, en met de andere jongeren. Hoe concreter hoe beter!
Heb je nagedacht over een vrijwilligerscontract en ken je de regels?
Weet je hoe het zit met arbo-voorwaarden en regels? Een jongere van 12 jaar kan andere dingen doen dan een jongere van 18. Zo zijn er allerlei regels over omgaan met drank, waar je bij na moet denken als je vrijwilligers inzet. Lees hiervoor goed de protocollen en randvoorwaarden. PDF RANDVOORWAARDEN