Hoe kom je aan vrijwilligers?

De volgende stap is het werven van vrijwilligers. Als je net begint kun je het klein houden. Vraag in je omgeving aan jongeren die je kent of ze mee willen doen. Samen met hen kun je bijvoorbeeld een brainstormavond organiseren. Je kunt dan ideeën verzamelen voor je project en mensen enthousiasmeren om mee te werken. Kijk bij Start met organiseren hoe je dit kunt doen.

Als je intussen groter bent gegroeid en meer activiteiten organiseert, heb je ook meer mensen nodig. Zeker als je alle jongeren in je omgeving al eens gevraagd hebt, ben je op zoek naar nieuwe gezichten. Dan kan het handig zijn om je werving groter aan te pakken. Met de Wervingscirkel maak je in 6 stappen een plan voor een slimme wervingsstrategie.

De wervingscirkel

 Gebruik van de wervingscirkel

  • Je begint met het doel: Wat wil ik bereiken met de werving?
  • Vervolgens denk je na over de doelgroep: Wie wil ik bereiken?
  • Daarna komt de boodschap: Wat wil ik overbrengen? Wat heb ik hen te bieden?
  • Dan de vraag: Hoe ga ik mijn doelgroep benaderen? Welk middel kan ik gebruiken?
  • Ten slotte: Wie doet het, wanneer en hoeveel mag het kosten? Met andere woorden: Hoe organiseer ik mijn wervingsactie?
Stap 1: Bepaal je doel
Hoeveel vrijwilligers wil je werven en voor welke taken of werkzaamheden? Werven doe je niet zomaar. Je hebt altijd een bepaald doel voor ogen. Wanneer ben je tevreden? Hoeveel vrijwilligers wil je minimaal vinden? Hoeveel tijd wil je dat zij zich voor je project inzetten? In welke periode moeten ze aan de slag? Als je doel nog niet helder is, maak dan de zin af: Na de werving hebben we….
Stap 2: Bepaal je doelgroep
Wat voor vrijwilligers zoek je? Denk aan: leeftijd, opleiding, sekse, type vrijwilliger. En wat moet hij of zij kunnen: welke kwaliteiten, kennis, ervaring, beschikbaarheid heb je nodig? Denk in deze stap ook na of je een nieuwe groep vrijwilligers zoekt, dus misschien jongeren uit een andere stad of biseksuele jongeren. Dit bepaalt hoe je de volgende stappen kunt invullen.
Stap 3: Bedenk wat jouw initiatief speciaal maakt
Wat maakt jouw initiatief zo leuk? Wat is je Unique Selling Points. Waarmee onderscheidt je organisatie zich van de rest? Waarom zou een jongere juist bij jou vrijwilliger moeten worden en niet bij een andere LHBT-organisatie? Het kan bijvoorbeeld zijn omdat:

  • je de enige bent in de regio
  • je je meer richt op meisjes, christelijke LHBT’s of juist op bi’s of een andere doelgroep binnen de LHBT-groep
  • omdat je ander soort activiteiten organiseert dan de andere LHBT-initiatieven: voorlichting of gespreksgroepen in plaats van alleen gezelligheid

Stap 4: Bepaal je boodschap
Wat is je wervingsboodschap en wat heb je te bieden? Formuleer die boodschap zo dat een nieuwe vrijwilliger zich aangesproken voelt. Verplaats je dus in iemand die vrijwilligerswerk voor je wil doen. En leg de nadruk op de opbrengsten: wat levert het hem of haar op? Zeg bijvoorbeeld: Kom meedoen met ons initiatief, want… Gebruik de taal en de interessen van jouw type vrijwilliger in stap 2.

Voorbeeld: Jong & Out zegt:  “hier kun je in contact komen met andere jongeren die je snappen omdat ze net als jij zijn!”

Stap 5: Bedenk waar je je boodschap gaat verspreiden
Hoe laat je je boodschap bij de juiste mensen terecht komen? Bedenk welke kanalen en middelen je gaat gebruiken. Het middel is dat wat de informatie draagt, zoals een poster, folder of sticker. Het kanaal is de weg waarlangs die informatie gaat, via school, een website, Twitter of een jongerenblad bijvoorbeeld.
Stap 6: Bedenk wie wat gaat doen
Hoe ga je het plannen qua tijd en kosten? Werving kost geld. En hoe verdeel je de taken? Wie doet wat en wanneer? Dit is het moment in de wervingscirkel waarop je stilstaat bij de praktische haalbaarheid. Als je erachter komt dat je je doel niet kunt behalen, stel dan je wervingsactie bij. Je kunt bijvoorbeeld je doel of je organisatie aan te passen.