Samenwerken met andere organisaties

Met professionele organisaties

Je hoeft de wereld niet in je eentje te veranderen. Zoek steun en vorm netwerken. Organisaties die het welzijn van LHBT-jongeren belangrijk vinden, kunnen je initiatief ondersteunen. Maak dus kennis met ze, vertel ze over je plannen. Misschien willen ze je steunen met een zaaltje, catering of hebben ze andere faciliteiten.

Denk aan:

 • Sociaal wijkteam of maatschappelijk werk
 • Buurtwerk of buurthuis
 • GGD
 • Jongerenwerk
 • Zorg Advies Team (op school)
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Gemeente (is er ambtenaar voor LHBT-beleid? Is er LHBT-beleid of emancipatiebeleid?)
 • GGZ

Netwerken is een werkwoord. Je moet dus aan de slag, wil je organisaties en mensen bij die organisaties leren kennen. En nog belangrijker: ervoor zorgen dat ze jou kennen.

Je pakt het als volgt aan:

 • Benoem dat je je inzet voor het welzijn van LHBT-jongeren.
 • Benoem dat je graag samenwerkt op dit thema.
 • Vraag wat zij al doen op het gebied van LHBT en jongeren.
 • Nodig ze uit voor een gesprek.

> Lees hier meer over Netwerken.

Met andere LHBT-organisaties
Zoek ook contact met andere LHBT-jongereninitiatieven en LHBT-organisaties in jouw regio. Wie weet kun je elkaar versterken. Voordelen zijn:

 • Je van elkaar kunt leren. Vraag bijvoorbeeld aan hen:
  • Hoe hebben jullie meer bezoekers gekregen?
  • Wat voor activiteiten doen jullie?
  • Hoe hebben jullie je organisatie ingericht?
  • Kennen jullie subsidiegevers?
  • Je kunt samen activiteiten organiseren.
  • Je kunt samen een subsidieaanvraag doen. Bijvoorbeeld door twee regio’s of twee doelgroepen te bundelen in een projectplan. Check daarvoor Een project maken.

Kijk op de landkaart om te zien welke initiatieven er in jouw buurt zijn!

Maak goede afspraken
Als je samen met elkaar iets opzet of op andere manieren samenwerkt, is het goed om duidelijk afspraken te maken. Wie doet wat wanneer? Maak bijvoorbeeld een concrete planning en stuur die naar alle mensne die meedoen.