Stap 3: Uitvoering

Hoe belangrijk een goede voorbereiding ook is, uiteindelijk gaat het erom dat je het doet.

Huisregels
Het is handig om een aantal basisregels op te stellen voor de bijeenkomsten en activiteiten die je organiseert, zodat er duidelijke afspraken zijn en iedereen zich veilig kan voelen. Bijvoorbeeld:

  • Behandel de anderen met respect.
  • Kom je afspraken na, in het belang van de acties.
  • De bijeenkomsten zijn vertrouwelijk.
  • De bijeenkomsten vinden plaats op een vast tijdstip (bijvoorbeeld eens in de maand).

Succesfactoren

  • Zorg voor gezamenlijk openingsmoment en afsluitingsmoment van je activiteit. Tijdens de opening kun je vertellen wat iedereen kan verwachten, het programma toelichten en de huisregels vertellen, en bij de afsluiting kun je iedereen bedanken en gedag zeggen.
  • Zorg dat je op de dag zelf precies weet wie wat doet en wanneer wat plaats vindt; houd je draaiboek de hele dag bij je.
  • Houd je ogen en oren open om te ervaren hoe deelnemers de activiteit vinden.
  • Wees zelf enthousiast; dat zorgt voor een positieve sfeer!
  • Wees niet teleurgesteld als er weinig mensen komen; ook met een klein groepje kan het leuk zijn!

Beeldmateriaal
Foto’s en filmpjes maken tijdens je activiteit is aan te raden: zo kun je na afloop naar anderen laten zien hoe het was en zo weer meer bezoekers trekken als je nog eens iets gaat organiseren. Maar let op: misschien komen er jongeren op je activiteit die (deels) ‘in de kast’ zitten. Zij willen niet zomaar met hun foto op internet verschijnen! Je kunt dit oplossen door alleen foto’s en filmpjes te maken (en toe te staan dat anderen die maken) in een bepaald deel van de zaal. Kondig dit goed aan je deelnemers aan.