Stappenplan om je (formele) organisatie veilig te maken

Is jouw LHBT-groep een formele vrijwilligersorganisatie? Zet dan de volgende stappen:

 1. Zet het onderwerp op de agenda.
 2. Stel omgangsregels vast.
 3. Voer een gedragscode in.
 4. Maak een risicoanalyse.
 5. Stel een vertrouwenspersoon aan.
 6. Voer een zorgvuldig aanstellingsbeleid.
 7. Maak een meldprotocol.
 8. Pas het huishoudelijk regelement en de statuten aan.
 9. Zorg voor training van de vrijwilligers.
 10. Creëer en behoud een veilige omgeving.
 11. Haak aan bij het gezamenlijk tuchtrecht.
 12. Doe mee aan het registratiesysteem.
 13. Informeer alle betrokkenen over het ontwikkelde preventiebeleid.

Al deze stappen staan op de site van In veilige handen. Check deze site en neem alle stappen goed door! Vragen? Neem contact op met Saskia Daru van MOVISIE.

Tip: Zorg voor een klachtenprocedure

Steeds meer vrijwilligersorganisaties hebben een klachtencommissie en een klachtenprocedure. Op deze manier kunnen ze makkelijk inspelen op ongewenst gedrag. Lees er alles over in deze publicatie.