Zelf activiteiten organiseren: maak een gedragscode!

Als LHBT-groep streef je naar een open sfeer van wederzijdse ondersteuning. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en veiligheid staan centraal. Pesten, schelden, roddelen en treiteren keur je af. En seksuele intimidatie, seksueel misbruik en discriminatie wil je voorkomen. Maar hoe doe je dat?

Een gedragscode

Een belangrijke stap is een gedragscode. In een gedragscode staan de omgangsvormen in jouw organisatie. Je kunt ze met elkaar opstellen: hoe wil je dat jullie met elkaar omgaan? Iedereen die meedoet krijgt ze te zien en belooft zich eraan te houden. En iedereen kan elkaar er vervolgens op aanspreken. Zo kun je ruzies of andere problemen voorkomen.

Met een gedragscode kun je ook naar de buitenwereld laten zien waar je voor staat. Aan ouders, geldschieters en andere organisaties bijvoorbeeld toon je dat je respectvol en zorgvuldig omgaat met vrijwilligers en deelnemers.

Voorbeeldregels in een gedragscode

1. Zorg voor een open sfeer
De groep streeft ernaar om een open en vertrouwelijke sfeer te creëren waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en waarin iedereen elkaar durft aan te spreken op gedrag.
2. Geef het goede voorbeeld
Begeleiders hebben een voorbeeldfunctie: zij laten aan de deelnemers zien wat het gewenste gedrag is en benoemen dit tegenover de deelnemers.
3. Zorg dat je deze gedragscode kent
Het bestuur/de leiding informeert de begeleiders over de gedragscode. De begeleiders informeren de deelnemers.
4. Ga vertrouwelijk om met informatie
De organisatie en de begeleiders gaan vertrouwelijk om met de informatie over de deelnemers.
5. Geef seksuele intimidatie geen kans
Iedere betrokkene bij de organisatie zet zich in om seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en andere ongewenste gedragsvormen te voorkomen.
6. Wees alert op signalen
De organisatie en de groepsbegeleiders zijn alert op signalen die kunnen wijzen op seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en andere ongewenste gedragsvormen.
7. Neem je verantwoordelijkheid
Als een persoon seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en andere ongewenste gedragsvormen signaleert, onderneemt deze persoon direct actie.

Passen deze regels bij jouw groep of activiteit? Bestel dan hier een set van 25 folders met deze gedragsregels.