LHBT-jongeren Zeeland

‘Jongeren groeien echt’

Annique over LHBT-jongeren Zeeland

In Zeeland maakten gemeenten, samen met  Anti Discriminatie Bureau Zeeland, een inventarisatie onder LHBT-jongeren. Wat hadden ze nodig? Feestjes en gezelligheid, zeiden de ondervraagde jongeren. Zo ontstond een nieuwe jongerengroep in de provincie die activiteiten organiseert waardoor jongeren elkaar tegen komen en zo minder het idee hebben dat ze de enigen zijn.

Hoe zijn jullie gestart?
‘In 2012 is in Zeeland een project gestart voor het verbeteren van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Zeeuwse LHBT-jongeren. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is door de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen opgezet. Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland voert het samen met COC Zeeland en GGD Zeeland uit. Het project startte met een oproep aan jongeren voor een groepsinterview met LHBT-jongeren. De vraag was: Wat heb je nodig in Zeeland? Wat wil je? Hieraan deden vijftien jongeren in de leeftijd van 17 tot 24 jaar mee.’
Hoe is jullie organisatie gegroeid?
‘Wat de jongeren in Zeeland vooral misten was een netwerk. Ze hadden het gevoel dat ze de enigen waren met LHBT-gevoelens. Ze hadden ook behoefte aan activiteiten of feestjes waar ze andere LHBT-jongeren konden ontmoeten. Die wilden ze best zelf organiseren. Een eerste groep van vier jongeren is daarmee aan de slag gegaan en intussen heeft zich een vaste groep van zo’n acht jongeren gevormd die allerlei activiteiten organiseert. Zo worden er regelmatig jongerencafe’s georganiseerd waar zo’n vijftien tot twintig jongeren komen. Vorig jaar is voor het eerst een heel weekend georganiseerd en dit was zo’n succes dat ook dit jaar weer een weekend gepland is.’

De jongerengroep wordt ondersteund vanuit het LHBT-project in Zeeland en door drie coaches, die hen helpen met vragen rond de praktische organisatie van activiteiten.

Annique: ‘De jongeren hadden in eerste instantie heel veel praktische vragen, bijvoorbeeld over hoe je als groep moet vergaderen en wat er komt kijken bij het organiseren van activiteiten. Hier konden de coaches ze heel goed bij adviseren. Nu de jongeren een tijd bezig zijn gaat dat steeds beter. Er is een voorzitter voor de vergadering, er wordt vooraf een agenda opgesteld en iedereen krijgt op tijd een uitnodiging. Ook worden de afspraken vastgelegd in notulen. Er zijn wel wat nieuwe mensen bijgekomen en wat mensen weer vertrokken, maar je ziet nu dat het behoorlijk goed loopt. De jongeren worden steeds zelfstandiger.’

Werken jullie met projecten of subsidies? Wat zijn de belangrijke dingen die jullie hierin geleerd hebben?
‘Het ministerie van OCW financiert het LHBT-project nog tot 2015 voor de verschillende activiteiten. Hierdoor is er ook wat subsidie voor de jongerengroep, om bijvoorbeeld folders en flyers te maken en het weekend te organiseren. Doordat je met vrijwilligers werkt, kan je de kosten voor de activiteiten van de jongerengroep op zich best laag houden. Maar vanaf 2015 moeten we voor onze activiteiten op zoek naar andere manieren om ons werk te doen. Daar gaan we dit jaar een plan voor maken maar hier hebben we nog niet veel ervaring mee.’
Werken jullie aan acceptatie van LHBT? En aan zelfacceptatie? Hoe doen jullie dat?
‘Met de jongerengroep hebben we een succesvolle actie georganiseerd op Coming Out Day op 11 oktober. We hebben een verbouwde kledingkast neergezet midden in het centrum. Deze hadden we beplakt met allerlei posters over LHBT-thema’s. Voor de kast stonden twee krukjes, waarop voorbijgangers konden gaan zitten om een gesprek aan te gaan met de jongere die letterlijk in de kast zat. De jongere vertelde aan de voorbijgangers zijn verhaal over zijn eigen coming out. Doordat het een ludieke actie was die erg opviel, kregen we veel persaandacht en zijn we met een artikel en een foto in de Zeeuwse krant terecht gekomen.

“Ik val op…” is een tweede actie die de jongeren hebben georganiseerd, samen met Mindmix [LINK www.mindmix.nl]. Jongeren gingen met een groot bord met de tekst “Ik val op…” rond tussen het winkelende publiek. Ze spraken mensen aan met de vraag, waar valt u op… Dit kon dan als tekst aan het bord toegevoegd worden: Ik val op blond haar… ik val op jongens…’

Een ludieke actie kan behoorlijk wat persaandacht opleveren. Denk van tevoren na hoe je met deze persaandacht omgaat. Bespreek met jongeren wat het betekent om in de pers te komen met je verhaal en misschien zelfs je foto. Spreek ook af wie dat wel wil en wie niet in gesprek wil met een journalist.

TIP

Als je foto’s maakt van activiteiten, vraag dan vooraf of jongeren wel of niet op de foto willen. Dan kun je hier rekening mee houden als je foto’s later wil gebruiken, bijvoorbeeld op je website.

‘Het is heel bijzonder om te zien dat jongeren echt groeien en meer zelfvertrouwen krijgen door hun activiteiten bij de jongerengroep. Zo is er een meisje dat een jaar geleden nog nauwelijks iets zei tijdens vergaderingen en nu staat ze haar verhaal te vertellen midden op een plein tegen allerlei vreemden. Je ziet dat hun zelfvertrouwen groeit en dat ze zelf een rolmodel worden voor andere jongeren. De ondersteuning die ze hierbij krijgen vanuit de coaches is heel belangrijk voor ze, om dit te kunnen bereiken.’

Annique noemt nog andere voorbeelden van activiteiten van de jongerengroep. Zo staan de jongeren met een stand op het Bevrijdingsfestival en hebben ze een oproep gedaan op Hogeschool Zeeland om jongeren te werven. Hiervoor hebben ze flyers gemaakt. Een vrijwilliger voor het project heeft contacten op de hogeschool en die zijn gebruikt om deze actie te organiseren. En door de LHBT-jongerenambassadeur verbonden aan het project zijn portretten van LHBT-jongeren gemaakt die rond Coming Out Day in de krant geplaatst zijn.

TIP

‘Als je gaat netwerken, maak dan gebruik van je warme contacten. In Zeeland had een van de vrijwilligers contacten op Hogeschool Zeeland, waardoor ze makkelijk de goede contactpersoon binnen de school kon aanspreken om een wervingsactie te organiseren.

Hoe zorgen jullie voor veilige ontmoeting? Wat zijn hierin tips?

  • Als we een weekend organiseren zorgen we dat we de locatie alleen bekend maken aan de deelnemers. De locatie communiceren we dus niet in onze externe promotie. Hierdoor weten alleen de jongeren die ook echt meegaan waar het precies is.
  • Op een weekend gaan er jongeren mee vanaf 14 jaar. We zorgen ervoor dat er ook coaches bij zijn, waardoor jongeren maar ook de ouders weten dat er ondersteuning aanwezig is tijdens het weekend.
  • Tijdens een activiteit nemen we ruim de tijd voor de introductie en kennismaking. We benadrukken ook steeds in onze promotie maar ook tijdens de activiteit dat iedereen welkom is en dat je helemaal jezelf kan zijn, dat we iedereen accepteren zoals hij of zij is.
  • Organiseer je een weekend waar heel veel nieuwe jongeren komen? Organiseer dan vooraf een introductieavond, dan leren ze ook al wat anderen kennen en is de drempel om een heel weekend samen weg te gaan minder groot.

Waar zijn jullie goed in?
‘Wat we in Zeeland heel goed doen is dat we veel met andere partijen samenwerken. We hebben hier in Zeeland te maken met verschillende regio’s en we hebben geleerd dat samenwerking helpt als we iets willen bereiken. We zoeken gericht de samenwerking op met jongerencentra, scholen en andere partijen. Een voorbeeld is het eerste LOVE-Event. We hebben contact gelegd en gekeken hoe we met de jongerengroep samen konden werken. Tijdens het LOVE-Event worden jongeren op positieve wijze bewust gemaakt van een gezonde leefstijl met als centrale onderwerpen seksuele gezondheid, drugs en alcohol, sociale media, muziekstijlen, grenzen en wensen. Ook de LHBT-jongerengroep Zeeland doet nu mee aan het LOVE-Event om jongeren informatie te geven over het onderwerp seksuele diversiteit.’
Hoe leggen jullie het eerste contact als je gaat netwerken?
‘Meestal pakken we de telefoon om een organisatie te bellen of leggen we contact per mail. Dan vragen we of we een afspraak kunnen maken. Of we gaan naar een organisatie toe, of we nodigen iemand uit om op onze eigen vergadering te komen vertellen wat ze doen. Soms levert dat meteen een concrete afspraak op om samen te werken. Soms ook niet, maar dan is er in ieder geval een eerste kennismaking geweest voor een later moment.’
Jullie willen meer gaan netwerken, hoe pakken jullie dit aan?
‘We hebben nu een uitgebreider plannetje gemaakt om meer te gaan netwerken. Eerst hebben we in een vergadering samen gebrainstormd wat we willen. Waarom willen we meer gaan netwerken? En met wie willen we dat meer gaan doen? Daarvoor hebben we een lijstje gemaakt van de contacten die we al hebben en met wie we contact willen gaan leggen. En we hebben besproken wie dan wat gaat doen. Een iemand heeft daarna dit plannetje verder uitgewerkt.

Kijk wie het leuk vindt om te netwerken. Wie vindt het leuk om de telefoon te pakken en mensen te gaan bellen? Sommige jongeren vinden dat heel leuk, anderen doen dat niet zo makkelijk. Als je het wel wil, maar niet goed weet hoe, kan je het in het begin ook heel goed samen doen, om te kijken hoe het gaat.
TIP
Wat zijn jullie gouden tips voor anderen?

  • Zoek zoveel mogelijk samenwerking
  • Sluit aan bij bestaande activiteiten, ga niet alles zelf organiseren.