COC Leiden

‘Actieve vrijwilligers zijn veel belangrijker dan geld’

Patrick over COC Leiden

COC Leiden organiseert speciaal voor jongeren verschillende activiteiten. Ook op de open avonden zijn vrijwilligers gespitst op nieuwkomers. In hun activiteiten geven ze jongeren de ruimte om zelf in te vullen wat ze willen. Jongeren maken makkelijk verbinding met andere jongeren, is de gedachte. En als jongeren enthousiast zijn, dan vertellen ze daar anderen over. ‘Daar kan geen Facebook of promotiecampagne tegenop.’

Hoe zijn jullie gestart?
‘COC Leiden bestaat al zo’n 45 jaar. Activiteiten voor jongeren zijn altijd een onderdeel geweest van het COC, maar met de koplopersgelden voor LHBT-emancipatie vanuit OCW is dit echt een speerpunt geworden. De gemeente Leiden heeft het COC Leiden aangewezen als uitvoerende instantie voor de projecten. We organiseren nu Jong&Out bijeenkomsten, hebben een jongerengroep en starten dit jaar met een groep speciaal voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Zo hopen we jongeren door te laten stromen vanuit de Jong&Out groep en ze binnen te houden in de vereniging.’
Hoe is jullie organisatie gegroeid?
‘Wat voor onze organisatie heel belangrijk is geweest is dat we in 1985 een eigen horecalocatie hebben gekregen. Hier organiseren we heel veel laagdrempelige activiteiten voor onze eigen leden – nu ruim 300 – zoals de inloopavonden op vrijdag en zaterdagavond. Elke derde zondag organiseren we in de middag Jong&Out bijeenkomsten en elke eerste zaterdag Trans*café. We hebben in totaal zo’n 185 vrijwilligers, die allerlei activiteiten doen voor onze vereniging, van geven van voorlichting, promotie activiteiten tot bier tappen en schoonmaken in ons eigen pand.’
Werken jullie met projecten of subsidies?
‘Onze belangrijkste inkomsten komen vanuit horeca-activiteiten die we doen. We vragen ook een bijdrage voor het lidmaatschap van onze leden van 42,50 per jaar. We krijgen daarnaast subsidie van de gemeente als COC Leiden, onder andere de koplopergelden van OCW, om activiteiten uit te voeren. Die koplopergelden zijn er niet meer na 2014, dus we hopen dat de gemeente ons daarna zelf gaat subsidiëren. We hebben daarom alle partijen voor de verkiezing benaderd, om hiervoor te lobbyen. De komende periode zijn de formaties gaande. Dit is voor alle partijen een rustigere periode. We gaan nog een keer langs bij alle partijen om het belang van onze thema’s onder de aandacht te brengen.

Soms krijgen we ook projectgelden van de gemeente, voor specifieke activiteiten. En we proberen om via fondsenwerving geld te krijgen, bijvoorbeeld bij Fonds 1818 of Stichting Pann. Stichting Pann subsidieert bijvoorbeeld onze activiteiten tijdens de introductiedagen, waarin we met andere roze organisaties studenten kennis laten maken met de roze wereld in Leiden. En van een particulier fonds hier in Leiden krijgen we geld voor ons project Rainbow families. Daarmee ondersteunen we initiatieven van roze ouders of LHBT’s met een kinderwens.’

TIPS

  • Houd bij fondsaanvragen je idee klein. Het is vaak veel lastiger om grote bedragen aan te vragen dan kleine. Zo hadden we in Leiden het idee om in de bibliotheken op basisscholen meer boeken aan te bieden over roze thema’s. We hebben toen de gemeente gevraagd of zij deze boeken aan wilde schaffen en dat hebben ze gedaan. Het ging om € 800. Dat is niet veel voor de gemeente, maar wij hebben ons plan kunnen realiseren.
  • Vraag niet om geld maar regel korting bij bedrijven. Zo krijgt COC Leiden korting bij het drukken van onze posters en flyers bij de lokale drukkerij. Als tegenprestatie plaatsen we dan het logo van de drukker op de posters. En zo doen we dit ook als we bijvoorbeeld audio-apparatuur huren.

Werken jullie aan acceptatie van LHBT? En aan zelfacceptatie? Hoe doen jullie dat?

‘Dit jaar starten we met een speciale campagne door en voor jongeren. Aanleiding voor die campagne zijn de hoge suïcidecijfers onder LHBT-jongeren. De campagne ontwikkelen we samen met jongeren. We hebben eigenlijk twee doelen: aan jongeren willen we laten zien dat ze er niet alleen voorstaan, dat er meer jongeren zijn die het lastig vinden om over LHBT-gevoelens te praten. Aan ouders willen we zichtbaar maken hoe moeilijk jongeren het soms hebben. Hoe we dit precies gaan doen zijn we momenteel samen met de jongeren aan het uitwerken.

We proberen om tijdens onze bijeenkomsten op vrijdag- en zaterdagavond ook echt ruimte voor jongeren en nieuwe bezoekers te maken om over hun gevoelens in gesprek te komen met onze vrijwilligers. Zo maken onze vrijwilligers in de garderobe altijd een gezellig praatje met (nieuwe) bezoekers, bij aankomst en ook bij vertrek. Omdat de garderobe een rustpunt vormt in het pand, biedt dit een goede gelegenheid voor jongeren om voorzichtig hun vragen te stellen. Ook lopen er op een avond altijd twee mensen uit de leiding rond, die getraind zijn en jarenlange ervaring hebben om te zien of jongeren worstelen met hun gevoelens. Zij stappen dan ook vaak op een jongere af om eens voorzichtig kennis te maken.’

Hoe zorgen jullie voor veilige ontmoeting? Wat zijn hierin tips?
‘We zorgen voor veiligheid door ons eigen pand te gebruiken als locatie voor activiteiten. Tijdens deze activiteiten zijn er ook geen andere mensen in het pand en worden er geen andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast zorgen we ervoor dat er bij activiteiten van een jongerengroep altijd ondersteuning van vrijwilligers is. Deze vrijwilligers hebben ook allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag aan moeten vragen, voordat ze deze taak kregen.

Als er nieuwe jongeren deel willen nemen aan Coming out gespreksgroepen, doen we eerst een uitgebreide intake. Zo verkennen we zorgvuldig in een een-op-een gesprek waar jongeren mee rondlopen. Hierdoor kunnen we een goede match maken met de groep waarin we iemand plaatsen. Daarnaast kiezen we heel bewust voor een man en een vrouw als leiding van een gespreksgroep. We hebben gemixte groepen en hierdoor krijgen jongeren de mogelijkheid om te kiezen of ze hun vragen aan een man of liever aan een vrouw willen stellen.’

Waar zijn jullie goed in?
Door onze horeca en inloopavonden kunnen we jongeren die met hun LHBT-gevoelens worstelen en net wel of nog niet uit de kast zijn heel laagdrempelig ontvangen. Dat is iets waar we heel blij mee zijn. Het lukt ons ook heel goed om jongeren te betrekken bij onze activiteiten. Andere COC’s moeten daar soms heel veel moeite voor doen en lukt het vaak niet om jongeren erbij te krijgen. Terwijl jongeren vanuit de hele regio naar ons toe komen, om deel te nemen aan activiteiten en bijvoorbeeld onze Jong&Out groep. Dat komt misschien wel omdat we in onze activiteiten ook echt de kracht van jongeren zelf de ruimte geven. Jongeren maken makkelijk verbinding met andere jongeren. Als ze zelf enthousiast zijn, dan spreken ze heel makkelijk andere jongeren aan. Daar kan je met geen Facebook of promotiecampagne tegenop.’
Wat zijn jullie gouden tips?

  • Als je iets met jongeren wilt doen, je werkelijk jongeren aan je organisatie wilt verbinden, zorg dan dat de ideeën voor activiteiten vanuit de jongeren zelf komen. Bedenk samen met jongeren wat ze willen en hoe je dit kan organiseren. Als je de bal bij jongeren legt, komen ze vanzelf met ideeën, die ook echt werken.
  • Zorg voor een speelse component bij activiteiten die voor en door jongeren georganiseerd worden. Ook als er meer serieuze zaken besproken worden, zoals voorlichting over seks en soa’s, is het belangrijk om speelse elementen in het programma in te bouwen.
  • Een groepje actieve vrijwilligers dat echt aan de slag wil, is van veel groter belang dan geld, om je activiteiten te organiseren. Beter drie of vier enthousiaste jongeren, dan een ton aan subsidie. Niet alleen voor het realiseren van je doelen, maar ook voor de continuïteit en borging na afloop van het geld.