Embrace Pink

‘Zorg goed voor je vrijwillige medewerkers’

Hanny over EMBRACE PINK

EMBRACE PINK  is ooit begonnen als afsplitsing van het COC Tilburg. De Brabantse LHBT-organisatie is bekend van de jaarlijkse Summercamps, maar doet veel meer. Hanny geeft goede tips voor het werken met vrijwillige medewerkers, de aansluiting bij de doelgroep en het veilig huren van ontmoetingsruimte bijvoorbeeld.

Hoe zijn jullie gestart?
‘EMBRACE PINK is gestart in 2005 door een groepje jongeren die zich afsplitste van het COC Tilburg, omdat ze meer autonomie en daadkracht wilden in de lokaal regionale LGBT-emancipatie. Er is toen een bedrijfsplan gemaakt en een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Tilburg. Je moet in zo’n bedrijfsplan duidelijk omschrijven wie je bent, wat je wil halen/bereiken, hoe je dat doet, hoe je sponsoren/partners krijgt enz. Het kost je heel veel inzet, maar met hard werken en motivatie zijn we er gekomen.’
Hoe is jullie organisatie gegroeid?
‘EMBRACE PINK is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een initiatief met zo’n 50 tot 70 vrijwillige medewerkers. Dat komt volgens mij omdat we gewoon heel goed weten hoe we de jongere doelgroepen moeten bereiken. Onze vrijwillige medewerkers zetten zich in voor verschillende activiteiten, zo hebben we een team voor Support & Consultancy, een team voor de organisatie van het Summercamp en voor Evenementen. Wij proberen ook altijd om de ideeën waar jongeren zelf mee komen een plek te geven. Zo is het Summercamp ontstaan, omdat een jongere in België had meegedaan en voorstelde om dit ook in Nederland te organiseren.

Wij worden door de gemeente Tilburg financieel gestimuleerd, maar wij groeien door ons te richten op de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, door daar heel goed bij aan te sluiten met onze activiteiten. Zo waren wij jaren geleden één van de eerste homobelangenorganisatie die begon met een chatroom en gebruiken wij nu een Whatsapp-contactnummer om toegankelijk te zijn voor onze doelgroep. Wij willen fris en fruitig blijven!’

Werken jullie met projecten of subsidies?
‘Wij werken elk jaar aan verschillende projecten en/of subsidies. Jaarlijks hebben wij bijvoorbeeld het Summercamp-evenement. Hiervoor vragen wij jaarlijks subsidie aan de gemeente. Dit jaar krijgen wij nog extra subsidie voor het ontwikkelen van een app. Om te staven dat homo-discriminatie toeneemt, ontwikkelt  EMBRACE PINK namelijk een roze app. Hiervoor krijgen we van de gemeente Tilburg €10.000 extra subsidie.
Werken jullie aan acceptatie van LHBT? En aan zelfacceptatie? Hoe doen jullie dat?
‘Twee belangrijke doelstellingen van ons zijn de weerbaarheid en eigen kracht van onze doelgroep te vergroten en het vergroten van de sociale acceptatie. Wij willen mensen sterk maken in hun weerbaarheid en hun plek geven om zichzelf te kunnen zijn. Dit willen wij niet alleen op onze meetingpoints, maar ook bij de persoon zelf. Wij willen iemand ondersteunen om zijn eigen veiligheid te kunnen creëren.

Ons tweede doel ligt bij het vergroten van de sociale acceptatie. Dit is geen makkelijk doel en wij streven dit te behalen door continuerend aandacht te blijven vragen voor onze doelgroep. Wij willen daarmee de zichtbaarheid vergroten van onze doelgroep. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in om de omgeving op scholen veiliger te maken. Hiervoor hebben we op allerlei scholen gesprekken gevoerd met docenten, om te kijken wat hun bijdrage hieraan kan zijn. Ook zorgen we ervoor dat we aanwezig zijn op evenementen, om dit steeds weer onder de aandacht te brengen.’

Hoe zorgen jullie voor veilige ontmoeting? Wat zijn hierin tips?

‘Belangrijk is om een ontmoetingsplek te vinden die veilig aanvoelt voor de deelnemers. We kijken daarbij niet alleen naar de toegankelijkheid, maar ook naar de buurt zelf. Als wij ergens een nieuwe ruimte willen huren, dan kijken we eerst goed in de buurt rond en zoeken we uit hoe LHBT’s daar ontvangen worden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van buurtcentra, omdat dit meestal plekken zijn waarbij de ontmoeting van verschillende culturen gestimuleerd wordt. Dat is zo gegroeid door onze samenwerking met de Contour de Twern, de welzijnsinstelling hier. Zij tipten ons dat dit meestal goede plekken zijn om een ruimte te huren en dat ze er zelf ook veel gebruik van maken. Daarnaast zorgen we er ook altijd voor dat er een gastvrouw of gastheer aanwezig is die de regels kent. We hebben een aantal ‘gouden regels’ opgesteld over de manier waarop we met elkaar om willen gaan, het feit dat we elkaar met respect benaderen bijvoorbeeld. Wij willen daarnaast op ons meetingpoint onze deelnemers informeel ontmoeten. Dit houdt in dat wij een huiselijke sfeer gebruiken om aan te sluiten bij onze deelnemers, bijvoorbeeld niet te statisch in een formele vergadersetting maar een gesprek aan de keukentafel, zodat mensen zich snel op hun gemak voelen.’

Tip
Zorg bij een bijeenkomst voor een goede begeleider of gastheer/vrouw. Iemand die het overzicht houdt en die de visie van de organisatie ondersteunt. Wij gebruiken daarnaast huisregels die duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen en nageleefd worden door onze gastheer/vrouw.

‘De veiligheid op ons Summercamp organiseren we door bijvoorbeeld heel bewust voor een wat meer afgelegen locatie te kiezen, waar andere mensen die niet bij het kamp horen niet zomaar het terrein op kunnen lopen. Voor deelnemers organiseren we verschillende ontmoetingen vooraf aan het kamp. Zo is er een avond waarop ze fysiek kennis kunnen maken en zijn er chatsessies in juni en juli, waar ze vragen kunnen stellen over het kamp. Er is ook iemand in het Summercamp-team die specifiek verantwoordelijk is voor het contact met deelnemers, om actief met ze te bellen en te mailen. Tijdens het kamp gaan er maximaal 50 deelnemers mee, in de leeftijd van 14 tot 30 jaar. Als er jongeren van 14 of 15 meegaan is er van tevoren wel heel goed overleg met de ouders, omdat het leeftijdsverschil met de ouderen jongeren dan wel best groot is.’

Waar zijn jullie goed in?

 

‘Wij werken vanuit drie teams: Consultancy (educatie), Support (ondersteuning geven) en Evenementen (zichtbaarheid creëren). Deze teams hebben allemaal hun eigen sterke kanten. Daarnaast houden we ieder jaar dus een Summercamp dat wordt georganiseerd door een heel zelfstandig team. Er worden jaarlijks rond dezelfde thema’s workshops georganiseerd maar er is ook heel veel ruimte voor variatie. Wij zijn kenmerkend in maatwerk leveren en snel en daadkrachtig te werk gaan. Een voorbeeld is dat wij in onze voorlichtingen altijd de mogelijkheid behouden om een workshop op maat te maken voor onze klant.

We zorgen ook goed voor onze vrijwillige medewerkers. Zo zijn we laatst met z’n allen gaan ontbijten bij McDonalds, gewoon als een gezellig uitje. Ook organiseren we teamdagen, om dan gezamenlijk nieuwe plannen te bespreken, maar ook bij te kletsen met een drankje. Zo is er laatst een teamdag georganiseerd om te brainstormen hoe we EMBRACE PINK nog verder kunnen professionaliseren.

We hebben best een strenge selectie voor onze vrijwillige medewerkers. We houden een intakegesprek met nieuwe mensen, om te kijken op welke plek of in welk team ze het beste zouden passen. We nodigen ze daarvoor ook uit bij ons meetingpoint en dan kijken we samen op welke plek iemand het beste past. We krijgen bijvoorbeeld veel aanmeldingen van mensen die als begeleider mee willen met het Summercamp, maar niet iedereen is daar geschikt voor. Als je bijvoorbeeld zelf nog niet uit de kast bent, dan is het niet handig als je daar anderen mee moet helpen.

We maken ook duidelijke afspraken over de aansturing van onze vrijwillige medewerkers. Zo is er per team een teamleider, die voor hen het aanspreekpunt is. We hebben ook een soort contract, waarin we de afspraken tussen de organisatie en de vrijwillige medewerker  in vastleggen.’

Wat zijn jullie gouden tips voor anderen?

  • Verzamel een groep vrijwillige medewerkers die zich gebonden voelen met de doelstelling van je project.
  • Onderzoek hoe jij kan aansluiten bij je doelgroep. Wat heb jij nodig om gehoord te worden?
  • Zijn er andere organisaties die zich met hetzelfde bezig houden? Denk hierbij breed! Je kan hetzelfde aan het doen zijn, maar voor een andere doelgroep. Zou je kunnen samenwerken? Zouden zij een voorbeeld kunnen/willen zijn? Zo werkt EMBRACE PINK samen met Contour de Twern, in het opzetten van een maatjesproject. Contour de Twern had hier veel ervaring mee, bijvoorbeeld in maatjesprojecten voor ouderen, maar niet specifiek voor de doelgroep van Embrace Pink. Met wat vertaling kon het format van Contour de Twern voor de intake, de training en het matchen van buddy’s goed gebruikt worden door EMBRACE PINK.
  • Bij het opstarten van een activiteit of een project zijn een draaiboek en continue PR heel belangrijk. Maak hier daarom ook tijd voor. Dit kan soms zelfs maanden duren.
  • Als het niet lukt om je project op te starten, geef niet op! Soms kan het helpen om creatief te denken. Zoals crowdfunding of net een andere draai te geven aan je project, waardoor het je wel lukt.

website: http://embracepink.nl/

facebook: https://www.facebook.com/EMBRACEPINK?fref=ts