The Box

‘Zorg dat je zichtbaar bent

Jody vertelt over the Box

The Box is een ontmoetingsplek voor jongeren uit Groningen en Drenthe die lesbo, homo, bi, transgender of queer (LHBTQ) zijn. The box vormt een tweede huiskamer, een veilige zone waar LHBTQ-jongeren elkaar ontmoeten en een netwerk opbouwen. Ze kunnen er terecht met hun al hun vragen of om hun unieke verhaal te vertellen. Het is een plek waar deze jongeren even zichzelf kunnen zijn. Jody vertelt over The Box.

Hoe zijn jullie gestart?
‘We zijn gestart vanuit een behoefte. Het COC, een belangenorganisatie voor LHBTI’s, orga-niseerde wel wat jongerenactiviteiten, maar dit waren voornamelijk Jong&Out meetings. We hadden het gevoel dat er behoefte was aan meer. Een vriendin van mij is toen gestart met maken van een draaiboek en het opstellen van een plan en een visie. Vervolgens zijn we gewoon aan de slag gegaan!’
En hoe is jullie organisatie gegroeid?
‘Om te beginnen zijn we een campagne gestart waarin we ons hebben gericht op de star-tende studenten. De campagne bestond uit een filmpje, posters, visitekaartjes en een standje op de KEI-week in Groningen. Die week hebben we de krant gehaald en echt geprobeerd om zichtbaar te worden. Daarna was het afwachten hoeveel jongeren er op onze eerste bijeen-komst zouden afkomen. Toch kwamen er een stuk of zestien jongeren. Daarna was het voor-al het ons-kent-ons idee dat de groep deed groeien.'
Werken jullie met projecten of subsidies?
‘The Box wordt vanuit het COC betaald en het COC is weer afhankelijk van gemeentelijke subsidies. De opstart is met vrijwilligers gedaan vanuit het COC. Alleen maken we op zondag gebruik van het pand van jongerencentrum Jimmy’s. Dit gebouw is van het MJD, een organisatie voor maatschappelijk werk, en deze locatie is bedoeld voor activiteiten voor jeugd en ontmoetingen. Omdat onze activiteiten binnen die visie passen, hoeven wij niet voor het gebruik te betalen.’
Werken jullie aan de acceptatie van LHBT?
‘COC Groningen/Drenthe heeft een voorlichtingswerkgroep die zich inzet voor acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij. Tijdens de voorlichtingen worden de deelnemers aan het denken gezet over hun normen en waarden ten opzichte van seksuele diversiteit, discriminatie en het pesten van LHBTI’s. The Box werkt in themabijeenkomsten vooral aan zelfacceptatie. Bij elke bijeenkomst hebben we een thema, bijvoorbeeld verliefdheid, vriendschap, familie, pesten, cyberpesten, maar ook weerbaarheid. We proberen dat onderwerp dan altijd met een positieve draai en een lach te behandelen. We laten bijvoorbeeld een filmpje zien en doen dan een spel, zoals ‘Over de streep’. We vragen de jongeren wat ze acceptabel vinden en wat niet en hoe ze ermee omgaan als ze op straat op een negatieve manier worden aangesproken. We proberen met de spelvorm op een leuke manier onderwerpen aan de kaak te stellen en daar horen acceptatie en zelfacceptatie absoluut bij.’
Hoe zorgen jullie voor een veilige ontmoeting? Wat zijn jullie tips?
‘Het is slim om de dag zo in te richten dat jongeren iets te doen hebben en tijd hebben om met elkaar te kletsen. Kijk naar wat de jongeren zelf belangrijk vinden en neem dat mee in het programma en ga uit van de kracht van de jongeren. Ik vind het mooi om te zien dat de oudere jongeren de jongere deelnemers betrekken bij activiteiten en hen helpen.’
Wat zijn jullie tips voor andere?

  • Wees laagdrempelig
  • zorg dat het om jongeren gaat
  • communiceer helder en duidelijk
  • zorg dat je vindbaar bent
  • Wees als leiding niet belerend, maar doe juist leuk mee. Durf je als leiding ook kwetsbaar op te stellen