Vergroten acceptatie: do’s

Je wilt meer acceptatie van LHBT’s. Waar moet je opletten?

Werk samen met andere organisaties
Als er al initiatieven zijn, bekijk dan of je daar bij kan aanhaken.
Afkijken’ in andere regio’s
Wil je in jouw buurt of gemeente de acceptatie vergroten? Kijk dan wat er al in andere gemeenten is gebeurd en of je het zelfde kunt doen.
Bezint voor uw begint
Wat is precies je doel? Wat is het concrete resultaat dat je op het einde bereikt wilt hebben? Als je dat weet, kun je bedenken hoe je dit wilt bereiken: met een theaterstuk? Een game of een quiz? Of via een blog of artikel?
Wie is je doelgroep?
Je doelgroep zijn in ieder geval niet-LHBT’s: je wilt bij hen namelijk de acceptatie verhogen. Maar wie wil je precies bereiken? Jongeren of volwassenen? De leerlingen van een bepaalde scholengemeenschap? De bewoners van een dorp? Jongens of meisjes? Of allebei?
Betrek je doelgroep.
Als je je doelgroep laat meedenken over jouw acties, kun je controleren of die acties bij hen aansluiten.
Evalueren!
Als je actie klaar is, evalueer dan goed wat je hebt gedaan en wat het heeft opgeleverd. Stel eventueel je actie bij.
Laat ook zien waar sociale acceptatie in positieve zin toe leidt en welke bijdrage jouw doelgroep hieraan kan leveren.
De doelgroep kan een andere mening hebben dan jijzelf. Zorg dat zij hun mening kunnen geven op basis van goede informatie.
Volg een cursus bij bijvoorbeeld COC Nederland om voorlichting te leren geven.
Het geven van goede voorlichting is ‘een vak apart’. Zorg ervoor dat je genoeg training hebt voordat je voorlichting geeft. Een cursus doet al wonderen.