Werken aan acceptatie: waar of niet waar?

Je kunt de acceptatie van LHBT’s bereiken door 1 voorlichtingsles te geven.
> Niet waar!

Om te zorgen dat leerlingen in hun houding en gedrag anders (lees: beter) omgaan met verschillen in seksuele voorkeur en genderidentiteit heb je meer dan 1 lesje nodig. Acceptatie gaat om een langer traject waarin je je boodschap meerdere malen herhaalt en je je doelgroep (bijvoorbeeld de leerlingen) nieuw gedrag laat oefenen.

Nederland loopt aan kop als het gaat om LHBT-acceptatie
> Waar!

Nederland is een van de landen die het beste uit de bus komt als het gaat om acceptatie van homo- en biseksualiteit. Er zijn geen internationale vergelijkingen bekend als het gaat om de acceptatie van transgenders.

Gemiddeld staan jongens negatiever ten opzichte van homo- en biseksualiteit dan meisjes.
> Waar!

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat meisjes gemiddeld gezien positiever staan ten opzichte van homo- en biseksualiteit dan jongens. Belangrijk is om daar in je activiteiten rekening mee te houden!

Scholen besteden graag aandacht aan LHBT.
> Waar en niet waar:

Dit is heel wisselend per school. De ene school is enthousiast terwijl de andere school veel weerstand heeft.

School is de enige plek om voorlichting te geven.
> Niet waar!

Je kunt ook voorlichting geven bij het jongerenwerk, bij jongerenorganisaties of op andere plekken waar jongeren samenkomen.